Etusivulle
Seminaarit -sivulle
Wikin sisällysluetteloon

Ensimmäisenä seminaaripäivänä 23.1.12: motivaatiolähteitä, ideoita, oivalluksia


yhteisöllisen työskentelytavan rakentaminen
siirtää yhteisöllistä työskentelyä koulujen todellisuuteen
opettajat yhteistyössä opettamassa yhtä aikaa
rönsyily sallittua ja toivottavaa
rajatulla porukalla rajatuissa ilmiöissä
oma yritteliäisyys
oma vaikuttaminen
vapaus
innostuminen
kokonaisymmärrys
oppijoiden kiinnostuksen pohjalta lähteminen
ideoita on hyvä kerätä
ideat käyttöön ja arkeen
käytännön esimerkit
ilmiöitä helppo keksiä
loistavaa, että oppiminen ja oppija kaiken keskellä
ilmiöpohjainen oppiminen sinällään vanha juttu, uutta toteuttaminen avoimissa oppimisympäristöissä
uudenlainen yhteistyö koulun henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä
tavoitteellista ajattelua