Etusivulle
Kutomotapaaminen 14.1.2013 -sivulle
Kutomotapaamisen 14.1.2013 ryhmätyö kokemuksista -sivulle
Kuvausluvat -sivulle
Nomadiohjaajan sopimat tapaamiset -sivulle
Wikin sisällysluetteloon

Ilmiöopettajien ja -rehtoreiden kutomotapaaminen Hotelli Cumulus Hämeenlinnassa maanantaina 14.1.2013 klo 8.30-15.00

AVO2-hankkeen Toimikas-osahankkeen kutomotapaaminen järjestetään maanantaina 14.1.2013 klo 8.30-15.00 hotelli Cumulus Hämeenlinnassa. Päivän vetäjinä toimivat Pauliina Mäkelä ja Anne Rongas. Tapaamisen aikana edetään avoimesti keskustellen ja tehdään töitä ilmiöryhmissä. Mukana ovat myös Toimikas-osahankkeen Johanna Hyytiä ja Heli Pirkkalainen.

Kutomotapaamisen aamupäivän ensimmäisen ryhmätyön kooste eli kokemukset tähän mennessä ilmiöpohjaisen oppimisen toteuttamisesta


Tavoitteet käydään läpi ryhmätyönä ilmiöittäin:
  1. vähintään 3 hyvää syytä, miksi toteuttaa ilmiöpohjaista oppimista ja
  2. vähintään 3 kompastuskiveä eli asioita, joita kannattaa ennakoida jatkossa

Ilmiöt aakkosjärjestyksessä


GoKulttuuri - Hämeenlinnan Yhteiskoulu
hyvää:
- oppilaiden ja opettajien välinen yhteistyö, huolellinen suunnittelu auttanut toimintaa
- tuore näkökulma opiskeluun
- oppilaiden omat näkökulmat tulevat mukaan ja esille
- uusi oppimisympäristö
kompastuskivet:
- yläkoulussa oppilaiden mukaantulo suunnitteluvaiheessa eli 3. jaksossa, kun oppilaita ei nähdä, ovat muilla kursseilla
- koululla normaalisti erilainen työskentelytapa ja aikataulu
- oman ajattelun rajallisuus
- oppilaat eivät ole valinneet ilmiötä, vaan opettajat ovat valinneet heidät mukaan

Ihan pimee - Hämeenlinnan Yhteiskoulu
hyvää:
- oppilaiden omaehtoisuus
- kokonaisuuksien hahmottaminen, kaikki liittyy kaikkiin, kuten taideaineissa voi olla hajanaista
- erilaiset lähestymistavat oppimiseen ja kouluun
- saatu lupa koululta tehdä asioita ilmiöopetukseen liittyen kun tarvinnut, koulun tuki ollut mukana
kompastuskivet:
- ei saada hankkia välinettä livestriimaukseen padia, rahat olisi, mutta sitä ei saada, kun se on kielletty, ilmiö alkaa huomenna (Johanna Hyytiä lupaa auttaa tämän asian kanssa)
- vienyt ilmiöopettajien vapaa-aikaa, kun aika on kortilla, kun tehdään uutta

Kestävä kehitys - Kaurialan koulu
hyvää:
- oppilaslähtöinen tapa
- opiskelussa keskeisenä kokonaisuuden ja vuorovaikutussuhteiden hahmottaminen
- yhteistoiminnallisuus
- konkreettisuus, jää muistijälki toimintatavasta
kompastuskivet:
- työskentelytapojen muuttamisen vaikeus, vanhasta rutiinista luopuminen
- ajan löytäminen uuden löytämiseen, kun ei ole oppikirjaa
- arvioinnin vaikeus

Lasi - Iittalan yhtenäiskoulu
hyvää:
- lasitehdas tärkeä paikallinen toimija koulun lähellä, merkittävä suomalainen brändi, monella oppilaalla on kytkös lasitehtaaseen
- uusi ja erilainen tapa oppia
- koko opettajakunta on saatu mukaan, esim. ideoita on saatu
- ilmiöpohjainen oppiminen olisi opetuksen sisällä yhtenä tapana oppia, näkyy ja on sisällä monessa aineessa, ei erillinen asia
kompastuskivet:
- yhteisen ajan rajallisuus suunnitteluvaiheessa
- ilmiön teorian ja käytännön kohtaaminen omassa ilmiössä

Ruoka - Nyt! - Lammin lukio &
Terve nuori! - Hakkalan koulu
hyvää:
- oppilaat pääsevät itse tekemään, mukavaa ja luontevaa tekemistä
- koko koulu pääsi näkemään Terve Nuori -näyttelyn, yhteisöllisyyttä ja tietoa kaikille oppilaille sekä vanhemmille myös
kompastuskivet:
- saanut olla enemmän aikaa ja resursseja
- oppilaiden oma tuottaminen vaati tukea, miettimistä ja johdatusta oppilaille
- opettajat eivät välttämättä näe toisiansa, eivät ehdi juttelemaan ja tekemään yhdessä tätä

Törmäyksiä ja kohtaamisia - Kaurialan lukio
hyvää:
- opiskelijat innostuneita, mielenkiintoisia toteutustapoja, aihekokonaisuuksia
- ilmiöt koulun ulkopuoliseen todellisuuteen, mm. Cafe-toiminta sekä retkiä tehty ja paneeli tulossa
- monialaisuus lisääntynyt, luovia persoonallisia tapoja tarkastella ilmiötä, esim. karate-esitys mukana suullisessa esityksessä
kompastuskivet:
- osa ilmoittautuneista oppilaista pudonneet kelkasta; on mietitty, miksi ovat pudonneet, innostus lopahtanut, 2. luokkalaisille suunnattu, abit huomaavat todellisuuden kuitenkin, kiinteän opiskeluryhmän puuttuminen vaikuttaa, ei löydy yhteistä aikaa, yhteisiä tapaamisia ollut harvakseltaan

Valtaamo - Lyseon lukio
ei edustajia mukana tällä kertaa

Vesi, monessa mukana - Hauhon Yhtenäiskoulu
hyvää:
- voi eheyttää ja eriyttää, eri tyylejä oppia
- yhteistyö lisääntyi, joutui miettimään yhteistyössä toimimista
- aktiivisen ajattelun lisääntyminen, voi miettiä ajankäyttöä ja työtapoja
kompastuskivet:
- perusopetuksessa tulevat vastaan tiukat lukujärjestykset, miten löytää aikaa toteutukseen, koulukyydit rajoittavat aikataulua
- heterogeeninen oppilasaines, osa suorittuu, osa ei, kuinka saadaan kuljetettua kaikki mukana
- sekä oppilaat että opettajat: työn laajuuden rajaaminen, ehkä tuli toisinaan haukattua liian iso pala, tavoitteet liian korkealla, maailmoja syleilevä aihe aiheutti liian ison jutun, piti vähentää ja rajata ajan myötä, oikean "annoksen" löytäminen

Johanna ja Anne - AVO2-hanke, Toimikas-osahanke, Hämeenlinnan kaupunki
hyvää:
- ohjaa opettajat tekemään yhteistyötä, motivaatiota ja työssä jaksamista
- oppijoille luontainen tapa lähestyä oppimista
- Hämeenlinnan kaupungin puolelta positiivinen asia on se, että on lähdetty panostamaan sähköisiin välineisiin, on pedagogisesti hyvä asia, saadaan enemmän irti tällaisella toiminnalla
kompastuskivet:
- ajan niukkuus
- miten ehtii OPS-velvoitteet täyttää
- avoimuuden kulttuurin oppimisen hankaluus