Etusivulle
Ilmiökoulut -sivulle
Kuvausluvat -sivulle
Nomadiohjaajan sopimat tapaamiset -sivulle
Wikin sisällysluetteloon

Ilmiö: Terve nuori!


Nomadiohjaajan vierailut 2.11.2012, 8.11.2012 ja puhelinneuvonta 19.12.2012


19.12.2012

klo 15.00-16.00 puhelimitse annettu tunti neuvontaa ja tukea blogikirjoittamiseen Kati Heinoselle
Puhelun aikana ja jälkeen julkaistu kaksi blogikirjoitusta
TerveNuori! projektin esittely ja Tervetuloa tutustumaan TerveeseenNuoreen kuvien kautta!

8.11.2012

Hakkalan koulu (Lamminraitti 35, 16900 Lammi)
Tapaaminen luokkahuoneessa Maarit Holmin, Kati Heinosen, Suvi Tuomaisen ja duuniluokan oppilaiden sekä erityisopetuksen pienryhmän oppilaiden kanssa klo 8.05-10.45.

Kävimme läpi sosiaalisesta mediasta Facebookin ja blogin käyttöä.
Perustimme Facebook-sivun TerveNuori ja TerveNuori -blogin.
Yhteinen työskentely oli hauskaa sekä haastavaa, kun jokainen oppilas kulki oppimisessa eri vaiheissa.

2.11.2012Hakkalan koulu (Lamminraitti 35, 16900 Lammi)
Tapaaminen opettajanhuoneeseen Maarit Holmin kanssa

Maarit Holm joustavan perusopetuksen luokka (jopo, duuniluokka, 9. luokka), terveystieto
Kati Heinonen erityisopetuksen pienryhmä (9. luokkka)

prosessia kirjoittaisivat oppilaat
oppilaita on mukana 10 oppilasta Katilla ja 9 oppilasta Maaritilla
2 ilmiöopettajaa

Erityisopetuksen pienryhmät toteuttavat
Tavoitteena tehdä näyttely kirjastoon aiheena Terve nuori!
terveystieto, äidinkieli, biologia, kuvaamataito - terveyskasvatus ja hyvinvointi tärkeimpinä
syrjäytyminen, oppilaan hyvinvoinnin ympärille rakentuu tämä projekti
laajenisi mahdollisesti koskemaan koko koulua
Toimikas-projekti tehdään kahden luokan toimesta

Koululla (7.-9. luokkalaiset) on tehty nuorille terveyskysely, tulokset ovat avaamattomina
kyselty ruokailusta, unesta, seksuaalisuudesta, päihdeiden käytöstä
näyttelyyn ideoita:
kuvallinen tuotos tulossa (esim. huumehemmo, tupakkahemmo, kuinka alkoholi vaikuttaa aivoihin, lihastoimintaan, maksaan)
tuloksia käytetään apuna näyttelyssä
koko koulu käy katsomassa näyttely, toteuttaa pienet ryhmät

Viikolla 47 - 19.-25.11.2012
Koulun valo- ja energiapäivä 22.11. (viime vuonna ensimmäisen kerran) - oppimisympäristöpäivä, siihen yhtä osana jaetaan ryhmiin eri luokkalaisia, jokainen tuottaa lyhyellä ajalla yhteistyössä yhteisöllisyyden lisäämisen tuotoksen, nimi on myös Terve nuori! - näin Toimikas-projekti liittyy tähänkin päivään
Maarit on oppimisympäristötiimin jäsen

Lisäksi lapsille ja perheille matalan kynnyksen iltaa vanhemmille, keitetään kahvia, tule vanhempana paikalla, vanhemmat ovat toivoneet keskenään keskustelua rajoista ja kasvatuksesta, näyttely voisi olla 20.11. valmiina, vanhempainilta 21.11. silloin pääsevät tutustumaan näyttelyyn ja kyselyn tuloksiin, tämän pohjalta on helpompi keskustella yhdessä

9. luokkalaiset ovat käydä tutustumassa sopivalla hetkellä, osa saattaa olla tet-jaksolla kyseisellä viikolla 47

ilmiöoppilaat voisi viedä Heurekaan keväällä, kun siellä avataan tammi-helmikuussa "tulevaisuuden ihminen ja hyvinvointi" -näyttely eli tähän käytettäisiin osa toimintarahasta, osa toimintarahasta menee näyttelyn rakentamiseen

Nomadiohjaaja voi tulla käymään esim. tiistaina 20.11. tai keskiviikkona 21.11.

Valokuvien ottamisesta ja blogiin kirjoittamisesta muistutettu

oppilailla käytössä yksi kone luokassa, erikseen on atk-luokka, joka tulee varata

Maarit opastettiin Gmailin perustamiseen sekä Facebook-profiilin luomiseen