Toimintavuosi 2013


Koko Toimikas-osahankkeen toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2013

AVO2 Toimikas toimintasuunnitelma A4
(linkkinä:
https://docs.google.com/presentation/d/1HS1uaUVcooohhT8iAIRvpAcOwnkCmyd6ElJ-CxLmoNE/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.i0)Screen Shot 2013-02-20 at 8.24.23 AM.png

Hämeenlinnan alueen Toimikas-osahankkeen toimintasuunnitelma toimintavuodelle 2013


Hämeenlinnan kaupunki ja Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Lukioliikelaitos Tavastia ovat yhdessä yksi osatoteuttaja Toimikas-osahankkeessa 1.1.2012 - 31.12.2013. Perinteisen oppiainejakoisen opetuksen rinnalle on otettu oppijalähtöisten ja yhteisöllisten oppimistapojen toteuttaminen Hämeenlinnan alueella kahdeksassa pilottikoulussa 9. luokkalaisten ja lukioluokkalaisten kanssa. Jatketaan aiemmin aloitettuja pilottikoulujen ilmiöiden toteuttamista toimintasuunnitelman mukaisesti.

Nomadiohjaaja Pauliina Mäkelä kiertää kaikissa Hämeenlinnan alueen pilottikouluissa auttamassa, opastamassa ja tekemässä näkyväksi oppimisprosessia ja ilmiöpohjaisen oppimisen askeleita. Lisäksi hän kouluttaa yksityisyydensuojaan, tekijänoikeusasioihin, tiedonhaun tehostamiseen, yleensäkin sosiaalisen median asialliseen muuhun kuin vapaa-aikaan liittyvään käyttöön oppimisen apuna. Hän on tarpeen mukaan rooliltaan vertaiskouluttaja, mentori, teknispedagoginen tukihenkilö ja avustaja sekä opettajille että opiskelijoille. Hän voi tuoda esiin ilmiöpohjaisen oppimisen rinnalle myös näkymättömän oppimisen ilmiötä. Sovitut tapaamiset kirjataan wikiin näkyviin.

Hankeviestinnässä ovat käytössä Facebook-ryhmä , wiki ja blogi.

Ilmiöoppaan kirjoittaminen on aloitettu.

Helmikuussa lähetetty kysely kartoittaa ilmiöopettajien ja -rehtoreiden mielipiteitä tulevasta toiminnasta kevään ja syksyn aikana 2013. Kyselyn vastausten perusteella tehdään tarkemmat suunnitelmat mm. ilmiöoppaaseen kirjoittamiseen osallistumisesta, hanketoritapahtumaan osallistumisesta, elo-syyskuun tapahtumasta sekä loppuseminaarista.