Etusivulle
Ilmiökoulut -sivulle
Kuvausluvat -sivulle
Nomadiohjaajan sopimat tapaamiset -sivulle
Wikin sisällysluetteloon

Ilmiö: Valtaamo

Nomadiohjaajan vierailut 20.2.2013 ja 8.4.2013

Nomadiohjaajan käynti Lyseon lukiolla 8.4.2013 klo 14.30-16.00

kahdeksan lukio-oppilasta atk-luokassa käytössä iPadit
kaksi opettajaa, Aulikki Leisku-Johansson ja Hanna Kantola
koulun oma blogi http://valtaamo.blogspot.fi/
- kävimme läpi blogikirjoittamista, tekijänoikeuksia ja netin käyttämistä
- http://www.opettajantekijanoikeus.fi/

- ideoimme yhdessä vallan käytön ilmiöitä
- Pauliina voi kirjoittaa jossain vaiheessa koulun blogiin ajatuksia vallan käytöstä jostain itse valitusta näkökulmasta


Nomadiohjaajan käynti Lyseon lukiolla 20.2.2013 klo 10.50-12.00

Aulikki Leisku-Johansson, Hanna Kantola, ilmiönä Valtaamo

Jaettu Toimikas-kansioita ja SeOppi-lehden englanninkielisiä numeroita oppilaille annettavaksi

Ilmiön toteuttaminen on tällä hetkellä suunnitteluvaiheessa. Toteuttaminen tehdään 4. ja 5. jaksossa. Käynnistys tapahtui 4. jaksossa eilen 19.2.2013 koululla oppilaiden kanssa. Oppilasosallistujia oli ensimmäisellä käynnistyskerralla kuusi. Tapaamisessa käytiin läpi lähinnä aikataulutusta ja kurssin aiheesta ja toteuttamistavoista. Oppilaat halusivat mm. käyttää Facebookissa. Keskustelua käytiin myös muista välineistä, kuten blogista. Tulossa toinen käynnistyskerta, jonka jälkeen tehdään tarkemmat aikataulutukset.

Valtaamo tulee siitä, että tarkastellaan valtaa eri näkökulmista, eri ilmentymiä ja vallan lajeja sekä miten väittelen, kuka käyttää valtaa, mistä saan tietoa jne. Opiskelijoiden aktiivisuus on tärkeätä.

Tarkoitus on mennä koulun ulkopuolella. Yrityselämä kontaktoidaan myös.

Ensimmäiset ideat ovat olleet mm. lähteä tutustumiskäynnille Hämeenlinnan kaupungin päätöksentekijöihin, Helsinkiin eduskuntaan tai jopa Brysseliin, mikäli näin nopealla aikataululla se on mahdollista.

Aulikilta suunnitteludokumentin teksti tähän talteen:

VALTAAMO

Historian ja yhteiskuntaopin sekä äidinkielen soveltava yhteistyökurssi

Aulikki Leisku-Johansson ja Hanna Kantola

Motto: Ulos maailmaan ja yrityselämään!

Tavoitteet:

- Osallistuva, aktiivinen opiskelija osaa ja haluaa vaikuttaa
yhteiskunnassa ja omassa elämässään. Opiskelijan
elämänhallintataidot parantuvat (sisäinen yrittäjyys).
- Opiskelija näkee yhteydet kouluelämän ja koulun
ulkopuolisen elämän välillä. Hän tajuaa yritteliäisyyden
merkityksen yrittäjien omien kokemusten kautta.
- Opiskelija tulee entistä tietoisemmaksi suomalaisista
päätöksentekotavoista
- Opiskelija pystyy tietoisesti käyttämään erilaisia
vaikuttamisen keinoja.
- Opiskelija hahmottaa eri oppiaineiden väliset yhteydet ja
mahdollisuudet. Hän havaitsee verkostoitumisen merkityksen
omassakin toiminnassaan.
- Opiskelija kehittyy viestinnässään, erityisesti suullisessa
viestinnässä.

Työtavat: keskusteleva opetus, väittelyt, neuvottelut, kokoukset,
vierailut, vierailijat

Arviointi: Kurssiblogi (kurssille avoin, myös kurssin vierailijoille)
ja oppimispäiväkirja (yksityinen) hyväksytty/hylätty arvosanan
edellytyksinä

Kurssin suorittaminen:

- Kurssia suositetaan toisen vuosikurssin opiskelijoille, joilla
on jo jonkin verran pohjaa muilta oppiaineiden kursseilta.
(YH1:n ja AI4:n olisi hyvä olla suoritettuna ennen kurssille
osallistumista.)
- Kurssi tukee yrittäjyysopintoja, mutta sopii kaikille
lukiolaisille.
- Sijoitustoive: 5. jakso

Keskustelua nomadiohjaajan tulevista käynneistä, ehkä mahdollisesti käynnistysvaiheessa. Sovitaan yhdessä sopiva ajankohta.

Aulikki Leisku-Johansson, Hämeenlinnan lyseon lukio, ilmiönä Valtaamo
9.1.2013 sähköpostilla:
"Vaikuttamo-ryhmän vastauksia:

1) Ilmiö on suunnitteluvaiheessa. Toteutus on 5. jaksossa.
2) Ilmiössä mukana olevat tahot: hämeenlinnalaisia yrityksiä, hämeenlinnalainen kansanedustaja, kaupungin kunnallispoliitikkoja tai luottamushenkilöitä, nuorisotoimi, joku juristi. Lisäksi muita paikallisia vaikuttajia.
3) Ilmiön digitaalisen ja avoimen dokumentoinnin sijainti: vielä harkinnassa, ainakin AVOhankkeen yhteydessä on velvoite kertoa kurssista avoimesti. Muutoin asia vaatii vielä pohdintaa
4) Ei kysymyksiä tässä vaiheessa. Tapaaminen helmikuun puolivälissä Pauliinan kanssa?

Ystävällisin terveisin,
Aulikki"

sähköpostiviestintää 7.1.2013

"Hei Pauliina,

onnekasta uutta vuotta! Anteeksi, että olemme niin huonoja yhteydenpitäjiä täältä lyseolta.. :-( Hanna ja minä emme valitettavsti voi tulla mukaan Kutomoon ensi maanantaina. Olemme ottamassa sinuun paremmin yhtyettä lähiaikoina, kun saamme hieman taas nykäistyä kurssisuunnitelmiamme eteenpäin. Arki vaan pukkaa pahasti päälle. Meidän kurssi on vasta tulossa viimeisessä jaksossa, joten siinä mielessä ei ole kiirusta.

Palataan asiaan!
t. Aulikki"