Etusivulle
Ilmiökoulut -sivulle
Kuvausluvat -sivulle
Nomadiohjaajan sopimat tapaamiset -sivulle
Wikin sisällysluetteloon

Ilmiö: Vesi, monessa mukana

Nomadiohjaajan vierailu 2.11.2012

Nomadiohjaajan vierailu 2.11.2012

Hauhon Yhtenäiskoulu
Pirjo Keso, Marika Kankare
klo 11.15-12.00

ilmiönä Vesi, monessa mukana
oppilaita mukana 39, kaksi 9. luokkaa eli kaikki koulun ysiluokkalaiset
oppiaineet: kemia, fysiikka, biologia, maantieto, terveystieto

ilmiöopettajat
Pirjo Keso, matematiikka, fysiikka
Marika Kankare, matematiikka, kemia
Marja Kervinen, biologia, maantieto, terveystieto

ilmiöpäivä on jo tehty
aloitettu 15.8.2012 ja ilmiö huipentui ilmiöpäivään 2.10.2012

Keskusteluun liittyi mukaan Pekka Paappanen, rehtori

Ilmiöpäivä 2.10.2012
9. luokan oppilaat tekivät projektin, josta oli lopputyöt näkyvillä, joista koostettiin näyttely
veteen liittyen Unicef-luennoitsija (sovittu jo keväällä luennointipäivä) paikalla pitämässä useamman luennon
vesimaisteluraati oli yhtenä pisteenä
paloauto oli paikalla pihalla, oppilaat pääsivät tutustumaan
Tansaniasta kertomassa luennoitsija
päivän aikana oppilaat pelasivat veteen liittyviä lautapelejä sekä katsoivat veteen liittyviä videoita
lopputyöt olivat seinäjulisteita ja powerpoint-esityksiä, eri puolilla koulua esillä

Käytännön ohjeita Toimikas-kouluille

Vedenpuhdistamolla - Hämeen Seudun Vesi - käyty tutustumassa oppilaiden kanssa 20.9.2012
puhtaanvedon otto ja jäteveden käsittely

Keskustelimme
- digitaalinen jalanjälki
- tekijänoikeudet

9. luokkalaiset tekivät omasta veden kulutuksestaan seurannan.
Ilmiötunti kerran viikossa klo 10-11, jolloin Marikalla oli kaikki 9. luokkalaiset ilmiötunnilla ja mukana myös resurssiopettaja
1. kerralla tehtiin ryhmätyönä ajatuskartta vedestä, omasta ajatuskartasta valittiin itselle sopivin aihe, josta lähdettiin toteuttamaan omaa ilmiötä

Ryhmiä oli 11
Ryhmien valitsemia alkuperäisiä teemoja:
1. "valokuvat ja runot"
2. "vesienergia"
3. "veden olomuodot"
4. "vesiratas"
5. "vesi ja luonnonmullistukset"
6. "vesipula"
7. "veteen liittyvät myytit"
8. "saunat"
9. "jäätiköiden sulaminen"
10. "pullovedet"
11. "vesipelastus -> paloauto"

ke 15.8.
ke 22.8.
ke 29.8.
ke 5.9.
välissä liikuntapäivä
ke 19.9.
ke 26.9.
ti 2.10. ilmiöpäivä
ke 3.10. purku, palaute

Ilmiötä toteutiin myös kuvaamataidon tunneilla ja terveystiedon tunneilla.

Palautetta oppilailta saatiin A4-paperilla ennakkokysymyksillä.
Oppilaat olivat sitä mieltä, että oli kivaa, vaihtelevaa, välillä hankalaa tunnollisille oppilaille, valmis suunnitelma puuttui, joten piti itse toteuttaa, oli haastavaa. Oli hieno juttu, ideoitiin esim. tuli ja valo jatkoksi. Ensi vuoden ysiluokkalaiset olisivat valmiita myös ilmiöpohjaiseen oppimiseen.
Näyttely voisi olla myös silloin toteutuskeino.

Pauliina antoi Marikalle Toimikas-blogiin kirjoitusoikeudet ja lisäsi Marikan Facebook-ryhmään.

Hauhon Yhtenäiskoulun ilmiö on toteutettu ja Marika kirjoittaa blogiin tarinat ilmiön toteutuksesta.