Etusivulle
Ilmiökoulut -sivulle
Kuvausluvat -sivulle
Nomadiohjaajan sopimat tapaamiset -sivulle
Wikin sisällysluetteloon
c

2.10.2013 loppuseminaari Hämeenlinnassa

Lisätietoa Loppuseminaari-sivulta

23.4.2013 Hanketori Hämeenlinnassa

Lisätietoa hanketori-sivulta

14.1.2013 kutomotapaaminen Hämeenlinnassa

Lisätietoa Kutomotapaaminen 14.1.2013 -sivulta ja ryhmätyö kokemuksista -sivulta.

23.1.2012 aloitusseminaari


Ensimmäisenä seminaaripäivänä 23.1.12: motivaatiolähteitä, ideoita, oivalluksia
26.1.2012 luotu Suunnittelumetodit-sivusto

1. Otavan Opiston kokemuksia ilmiöpohjaisesta oppimisesta

Aki Luostarinen 23.1.2012:


Tiina Airaksinen 23.1.2012:


Taru Kekkonen 23.1.2012: esitysdiat
Taru Kekkonen, opettajat ja opiskelijat esittelevät Otavan Opiston neljää ilmiömäistä lukuvuotta 9.6.2011 taltioidussa pajaseminaarissa:

Katso myös Otavan Opiston pajassa 9.9.2011 esittely ilmiöpohjaisen oppimisen kokemuksista (Aki Luostarinen, Milla Tuominen ja Susanna Puhakka):

2. Olli Vesterinen, HY: Toimijuus ja oppimisen kaikkiallisuus

Prezi-esitys: Toimijuus ja oppimisen kaikkiallisuus
Käsitekartta: Mäntymäen koulun pedagoginen tvt-tuki
Kaikkialla.fi
@retsev twiitti tilaisuudesta
Katso myös Otavan Opiston pajassa taltioitu Olli Vesterisen esitys (painotus mediakasvatuksessa) ja esitykseen liittyvä käsitekartta.


3. Pasi Silander: Aktiivisen oppimisen pedagogiikka

Samasta aihepiiristä Pasi Silanderin aiempi diaesitys SlideShare-palvelussa: (5.10.2012 diaesitys on valitettavasti poistettu palvelusta)


Mobiilioppimisen lähtökohdat ja suunnittelu sisältää asioita, jotka soveltuvat myös ilmiöoppimisen suunnittelijalle.
Mobiilisti-hanke: Mobiilipedagogiikka -tietoisku (ks. myös muut mobiili-tietoiskut)